Wystawy

Od wielu lat  firma AKiNA bierze czynny udział w wydarzeniach poświęconych sztuce bonsai  nie tylko w kraju ale także na świecie. Mamy zaszczyt reprezentować Polskę , często jako demonstrator lub Gość Specjalny w takich krajach jak: Chiny, Korea czy Wietnam a także w Belgii, Niemczech, Słowacji, Słowenii, Czechach i Litwie.

For many years, AKiNA has been actively participating in bonsai art events not only in the country but also in the world. We are honored to represent Poland, often as a demonstrator or Special Guest in countries such as China, Korea and Vietnam, as well as in Belgium, Germany, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic and Lithuania.