AKiNA

 AKiNA Bonsai Centrum jest własnością Piotra Czerniachowskiego i powstała w celu propagowania dalekowschodniej sztuki Bonsai. Jesteśmy jedynym importerem drzew bonsai z Japonii i Korei w Polsce. AKiNA to także organizator pierwszej w Polsce stałej, wystawy bonsai, od 2013 roku zlokalizowanej w Wałbrzyskiej Palmiarni. Firma zajmuje się także organizacją wystaw, warsztatów, prelekcji i szkoleń w dziedzinie Bonsai, Suiseki, zbroi Samuraiskich oraz Niwaki.

 AKiNA Bonsai Centrum is owned by Piotr Czerniachowski and was established to promote the Far Eastern art of Bonsai. We are the only importer of bonsai trees from Japan and Korea in Poland. AKiNA is also the organizer of the first permanent bonsai exhibition in Poland, located in Wałbrzych Palm House since 2013. The company also organizes exhibitions, workshops, lectures and trainings in the fields of Bonsai, Suiseki, Samurai armor and Niwaki.

  • acer palmatum "sangokaku"

    oferta w galeriach

    W Bonsai Galeriach znajdziesz nasze drzewka, które są dostępne w sprzedaży.Jeśli znajdziesz coś dla siebie to nie czekaj tylko pisz. AKiNA udzieli Ci więcej informacji o ofercie, cenie i transporcie.

    In Bonsai Galleries you will find our trees, which are available for purchase. If you find something for yourself then don't just wait to write. AKiNA will provide you with more information about the offer, price and transport.