Czerniachowski

Piotr Czerniachowski urodził się w 1972 roku w Wałbrzychu. Jeden z pierwszych twórców bonsai w Polsce. Właściciel AKiNA Bonsai Centrum, założyciel klubu Bonsai Polska i lider Sudety Bonsai Group. Zdobył wiele prestiżowych nagród w kraju i za granicą. Jest demonstratorem wielu wystaw zagranicznych, autorem filmów i artykułów, brał udział w różnych programach telewizyjnych. Ponadto Piotr jest specjalistą w zakresie projektowania ogrodów orientalnych. Był pierwszym Polakiem zaproszonym przez mistrza bonsai Salvatore Liporace do szkoły w Studio Botanico w Mediolanie w 2001 roku, oraz pierwszym polskim denonstratorem na największej wystawie w Europie, Trophy 2021.

Piotr Czerniachowski was born in 1972 in Wałbrzych. One of the first bonsai creators in Poland. Owner of AKiNA Bonsai Centrum, founder of Bonsai Polska Club and leader of Sudeten Bonsai Group. He has won many prestigious awards at home and abroad. He is a demonstrator of many foreign exhibitions, author of films and articles, participated in various television programs. In addition, Peter is a specialist in the design of oriental gardens. He was the first Pole invited by bonsai champion Salvatore Liporace to school at Studio Botanico in Milan in 2001, and the first Polish denonstrator at the largest exhibition in Europe, trophy 2021.

  • do pobrania

    Tu znajdziesz pliki ,które możesz pobrać jesli tylko chcesz.AKiNA pracuje i przygotowuje serię artykułów

  • Video

    Tu znajdziesz filmy zrobione przez AKiNA lub poświęcone naszej działalności.