WOLONTARIAT

Wolontariat to jedna z dróg do podnoszenia swoich umiejętności. Ogromną zaletą tej opcji jest cykliczne wykonywanie sezonowych  prac przy bonsai o każdej porze roku, czyli naukę można rozpocząć w każdym momencie sezonu. Jeśli rozpoczniesz swoją przygodę zimą, to uczysz się prac zimowych (wiosną, wiosennych... a latem , letnich ect...). Pracujesz na drzewach z AKiNA lub za uzyskaniem zgody, na własnych drzewach.

Wolontariat jest bezpłatny

Zapisy oraz więcej informacji ...602899388 lub piotrbonsai@interia.pl

 

Volunteering is one way to improve your skills. A great advantage of this option is the periodic execution of seasonal work on bonsai at any time of the year, that is, learning can begin at any time of the season. If you start your adventure in winter, then you learn winter work (spring, spring... and summer, summer ect...). You work on trees with AKiNA or with permission, on your own trees.

Volunteering is free

Records and more information ... 602899388 or piotrbonsai@interia.pl